Angående städdagen

 

Containern hämtas först måndagen den 17 maj.