Några händelser inom vår Samfällighet sedan mars 2022:

Vi hade en incident med skruvar och spikar på Rudsjövägen i maj.

Brf Golfaren 20 och Golfaren 40 har gått tillsamman genom fusion. De båda fastigheterna heter nu Golfaren 20.

Trafikverket har gjort syn på våra vägar för att vi eventuellt ska kunna söka bidrag för enskilda vägar.

 I diket bredvid fotbollsplan förekommer svartvatten. Utredning pågår.

Vi har haft ett ytterligare pumphaveri.

Årsstämman hölls 2022-05-19. Protokollet från detta möte har skickats ut till alla medlemmar.

Hösten STÄDDAG blir den 24 september klockan 10.00 vid fotbollsplan. Då ska vi laga gatlyktor, reparera lekplatsen

Styrelsen