På senaste styrelsemötet den 9 januari 2020 fortsatte vi att tala om de elektroniska vattenmätarna. Offert har begärts in.

Försök har gjorts för att laga den gatubelysning som är trasiga. Tyvärr är det inte bara att byta lampor, utan det är mer komplicerat än så. Felsökning pågår.
Styrelsens förslag till framställan om ökning av schablonmängden vatten, som faktureras till dem som inte skickar in sin vattenmätarställning, avvisades av styrelsen. 
Någon sådan framställan kommer inte att läggas fram. Beroende på hur utredning av de elektroniska vattenmätarna  utvecklas, kan eventuellt en framställan skrivas till årsstämman om dessa.
Styrelsen arbetar just nu med att byta bokföringssystem. Detta kommer att innebära att fakturorna som nu ska produceras i februari kommer att ha senare förfallodag.
Fakturorna kommer i fortsättningen att skickas ut via mail.
 
Vi vill påminna att motioner från medlemmarna till årsstämman i april, ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 29 februari.
 
Styrelsen