Rapport från styrelsemöte 2020-10-20

Städdagen gick bra. Många krafter hjälpte till att sprida jord och att röja sly.

Snöröjare är klar inför vintern.

Träsgårdsgruppen är nu nerlagd. Samfälligheten fick de pengar som fanns kvar i gruppen. För dessa pengar har vi köpt jorden till fotbollsplan.

Det tilltänkta nya bokföringsprogrammet med möjlighet att förenkla fakturaskapandet funkade tyvärr inte, varför vi avslutar det samarbetet.

Däremot räknar vi med förbättring genom att vi kommer att byta vattenmätarna i samtliga hushåll. De digitala mätarna innebär att medlemmarna inte behöver läsa av sina mätare och maila uppgiften till föreningen. Beräknad tid för byte av vattenmätarna är vecka 48. Mer information kommer.