Vid styrelsemöte 2020-02-13 

-aktiverades valberedningen.
-diskuterades byte av mätare i pumphuset vid sjön. Vi  ämnar övergå till digitala mätare. Även digitala mätare till samtliga hushåll undersöks.
-fortsatt felsökning av trasiga gatubelysning.
-beslöt att avvakta med producering av fakturorna, då det nya bokföringsprogrammet är på gång.
-beslöt styrelsen att årsstämman ska hållas den 29 april klockan 18.30 på Kallfors Hotell. OBSERVERA! Motioner till årsstämman ska ha inkommit till styrelsen före den 29 februari.
Styrelsen