Punkter från styrelsemöte 2019-09-19

Lekplatsen är besiktigad och allt ser bra ut.
 
Vi har fått svar från Revriks vad vi kan göra med de parkerade bilarna på Rudsjövägen.
Idag kan vi inte påverka förhållandena. En sista utväg är att gå till kommunen och ansöka om
parkeringsförbud, lokal trafikföreskrift.
 
Vi har varit i kontakt med Lars Flyning angående döda granar. (Granbarkborren). Han är tacksam
om vi upptäcker fler döda granar.
 
Vattenfakturorna kommer förhoppningsvis ut under va 39.
 
Styrelsen var överens om att de nya bruna papperspåsarna för matavfall inte håller måttet.
En skrivelse ska skickas till Telge Återvinning.
 
Vi påminner om Fixardagen nu på lördag, den 28 september klockan 10.00 vid fotbollsplan.
 
Nästa styrelsemöte blir 2019-10-24.