ÖSTRA KALLFORS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Information från styrelsen

Årsstämman kommer i år att hållas den 20 april 2023, klockan 18.30 på Kallfors Golf.

Vi vill påminna att medlemmarnas motioner till årsstämman måste vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari.

Välkomna!