Bäste medlem,

Man kan inte tro det, men vi går mot ljusare tider.
 
Enligt våra stadgar ska vi hålla årsstämma i april månad.
 
På grund av pandemin var fjolårets årsstämma tvungen att flyttas fram. Vi får se hur det går med årets stämma.
 
Medlemmarnas motioner, som ska behandlas på årsstämman, ska ha inkommit till styrelsen före den 28 februari.
 
Med vänlig hälsning