Information från styrelsemöte 2022-03-31

Sopning av gatorna kommer att ske 7 – 8 april, torsdag-fredag. Dags att sopa grus in mot mitten av vägen.

Städdagen kommer vi att ha lördagen den 7 maj, klockan 10 vid fotbollsplan. I år kan vi grilla korv.

Påminner om Årsstämman som blir den 19 maj, klockan 18.30, på Kallfors Golf och Kök. Kallelse kommer.

Styrelsen