Från valberedningen inför nästa årsmötet.

 

Finns det någon eller några från medlemmar som kan tänka sig att vara med och bidra i att sitta med i styrelsen i vår förening.

 

Var vänlig svara till någon av oss i valberedningen senast onsdag den 20:e Mars.

 

Staffan Jonsson, staffan.jonsson@sodertalje.se

Tomas Gaffuin, tomasgaffuin@coolbox.se

Erica Gaffuin, eplacido@perten.com

Håkan Sjöblom, hsjo40@hotmail.com

 

Årets valberedning.