Från styrelsemöte 2021-11-16:
Det implementerade nya systemet att avläsa vattenförbrukningens digitalt fungerar bra.
Föreningen är förberedd för vintern. Snöpinnar på plats och snöröjning upphandlat.
Vi har haft ett pumphaveri i lilla pumphuset, det vid gångvägen mot Järna. Detta pumphus servrar slingan Hildas väg - Dianas väg. 
Trolig orsak till haveriet är kvinnliga sanitetsföremål eller liknande. Se upp vad som hamnar i toaletten!
Nästa styrelsemöte blir den 14 december.
Styrelsen