Information från styrelsemöte:
 
Vattenfakturorna är på gång.
 
Årsstämman kan nog hållas tidigast maj. 
 
Motioner som medlemmarna vill ha behandlade på årsstämman ska dock vara styrelsen tillhanda senast 2022-02-28.
Nästa styrelsemöte blir 2022-02-21.