Höstens städdag 

 

Lördagen den 17 oktober

samlas vi vid fotbollsplan klockan 10.00.

I år ska vi skyffla ut ny jord på fotbollsplan,

så ta med er spadar, skyfflar och krattor.

 

Vi försöker också att snygga till det runt lekplatsen, röjer och klipper.

En container kommer att stå vid lekplatsen.

Välkomna

 

Styrelsen