Från styrelsemötet 2019-08-14

Vi har fortfarande problem med bilar parkerade på Rudsjövägen. Vi kontaktar Revriks om hjälp hur vi ska agera.
Nu är det snart dags att avläsa vattenmätarna, den 31 augusti. Vi undersöker med Lantmäteriet om vår stadgeändring har gått igenom, så att vi kan skicka ut fakturorna via email.
Höstfixardagen bestämdes till lördagen den 28 september.
Nästa styrelsemöte blir den 19 september.
Styrelsen