Från styrelsemötet 2018-11-20

På mötet beslutades om ett inköp av nytt styrskåp till en av pumpstationerna.

Uppsättning av snöpinnar är beställt.

Skyltar för att hantera parkeringen på vår genomfartsgata ska införskaffas.

Nästa styrelsemöte kommer att ske den 9 januari 2019.

Styrelsen vill påminna om att motioner till årsstämman, trots att den hålls i april, skall vara inlämnade före 31 januari 2019.