Information från styrelsemöte 2021-01-19

Styrelsen beslutade om datum för årsstämman.
Den kommer att hållas den 29 april 2021, klockan 18.30 på Kallfors Golf.
Motioner till årsstämma ska ha inkommit till styrelsen före den 28 februari 2021.