Vid styrelsemötet framkom att medlemmar har under tiden sedan förra mötet haft frågor om

- gränsdragningen mellan Norra respektive Östra Kallfors

- jakt i närområde som var eftersök

- en fråga angående fyrverkeri

-

Ny offert för snöröjning har inkommit, vattenavläsning pågår.

 

Vi vill påminna om att motioner till årsstämman, som äger rum i april, ska ha inkommit till styrelsen före 2019-01-31.