VÄLKOMMEN TILL SAMFÄLLIGHETENS FIXARDAG

LÖRDAGEN DEN 28 SEPTEMBER KLOCKAN 10.00.

Vi träffas vid fotbollsplan med de verktyg och redskap som behövs för slyröjning, sopning och allmän uppsnyggning av vårt område. Släpkärror och skottkärror behövs också.

Efter avslutat arbete bjuds ni på belöning i form av något att dricka och äta.

Styrelsen