På senaste styrelsemötet beslutades  att årsstämman ska hållas

den 19 maj klockan 18.30 på Kallfors Golf och Kök.
 
Styrelsen