Hej alla!

Gott slut på 2019 och gott nytt 2020!
Ny är det hög tid att läsa av vattenmätaren.
Skicka in dina siffror till ostrakallforsvatten@gmail.com
 
Hälsningarna styrelsen