Byte till digitala vattenmätare.

Första steget är nu avklarat i och med att alla fastighetsägare i Östra Kallfors fått information beträffande tidpunkt för byte i respektive hus.

Glädjande nog verkar det som att det datum och tid som installatören föreslagit passar dig som fastighetsägare.

För ordningen skull och för att inte ”spela kort i efterhand” vill vi meddela att OM tillträde till fastigheten INTE kan ske enligt det schema du fått, tillkommer en kostnad på 500 kronor, då det behövs ett nytt besök av teknikerna. Denna kostnad debiteras separat.

Styrelsen