Via email har alla medlemmar erhållit protokollet, som redogör för de beslut som togs på årsstämman.

MVH//Styrelsen