Styrelsen har beslutat att flytta fram föreningens årsstämma till efter sommaren, på grund av rådande förhållanden.

Information om nytt datum kommer att skickas ut och redovisas på vår hemsida.
 
Håll i och håll ut.
Styrelsen