Nyhetsbrev maj 2022

2022-05-05

Nyhetsbrev Maj 2022

Styrelsen

Styrelsen vill genom detta nyhetsbrev informera er om vad som är på gång i samfällighetsföreningen och vilka uppdrag vi i styrelsen jobbar med.  Information om styrelsen samt våra kontaktuppgifter framgår på samfällighetens hemsida. Där finns också sammanfattning av protokoll och annan information.

www.nybybacke.se  alternativt https://www.villaagarna.se/samfalligheter/alla-samfalligheter/nyby-backes-samf

Vårstädning

Alla hälsas välkomna till årets vårstädning som äger rum söndag den 22 maj kl 10:00. Vi brukar varje år samlas för att göra fint i området. Vi träffas vid lekplatsen, ta gärna med egna krattor och annat som kan behövas. Styrelsen ordnar med en container där vi kan slänga skräp och köper in material för att underhålla bl a lekparken. Tänk på att denna container i första hand används under städdagen, därefter kan var och en slänga eget trädgårdsavfall i mån av plats. Efteråt blir det korvgrillning.

Årsavgiften

Årsavgiften fastställs vid stämman 2022-04-06. Kassören kommer att kontrollera att alla medlemmar har erlagt hela årsavgiften. Se separat dokument för inbetalning.

Distribution av underlag inom samfälligheten

Information från styrelsen lämna via digitala kanaler (hemsidan och Facebook). Kallelse till årsstämma och informationsbrev lämnas i pappersformat. Har man problem med digitalhantering ska Marielle Nottberg (Björktrastvägen 10) kontaktas, så löser styrelsen detta i pappersformat till de berörda.

 

Trafiksäkerheten i området 

 

Vi i styrelsen passar på att påminna om att sänka hastigheten och att det är högerregeln som gäller i vårt område!

Nu är det en bra tid på året att se över höjden på era häckar. Vi i styrelsen vill åter igen uppmana samtliga fastighetsägare att se över nedan regler/anvisningar som är hämtat direkt från kommunens hemsida (https://www.vallentuna.se/trafik-och-resor/trafik-och-gator/gator/). Tänk även på att var och en ansvarar för att hålla rent i vägrenen, ytan mellan tomtgräns och asfalten.