Underhåll / reparation av sandlåda

På årsstämman beslutades att det är dags att byta ut kanten runt sandlådan, då träet börjar bli dåligt på flera ställen. Bytet av kanten kommer ske under april månad och beräknas ta några dagar att genomföra. Avspärrningsband kommer att sättas upp under tiden bytet av träet kommer ske. Kantstockarna kommer ersättas av liggande brädor, som bildar den nya kanten runt sandlådan (både lek- och gungdelen). Grusen i både leksandsdelen och gungdelen kommer bytas ut vid detta tillfället.