Nu är det snart dags för årsstämma i föreningen Marklandet. Preliminärt datum är satt till söndagen den 21:a april. Vi påminner vänligen de medlemmar som vill skicka in en motion till stämman att göra så, antingen via lapp i lådan till någon av styrelsemedlemmarna eller via e-post till info@marklandet.se. 

Formell kallelse med tillbörlig information och dokument skickas ut i tid inför stämman genom utdelning i respektive brevlåda eller via kontaktpersoner i BRF.