Femårsbesiktning

Femårsbesiktning har genomförts i veckan

Femårsbesiktning av området har nu genomförts med hjälp av Anläggning & utemiljö AB. Inga större åtgärder har anmälts, bland annat en backventil för vattenbrunn samt beläggningsarbete som behöver åtgärdas. Utöver det har ett antal förbättringsförslag kring skötsel av grönområden tagits upp som styrelsen kommer att genomföra under sommaren och hösten för att ytterligare förbättra områdets grönytor. 

Filmning av vattenrör kommer att ske inom kort för att säkerställa att inga av samfällighetens vattenledningar har påverkats av marksättningar i området. Fullt besiktningsprotokoll samt information om punkter erhålles när allt arbete är slutfört.