Nu är allt material från årsstämman 2024 publicerat under fliken Dokument. Observera att ni behöver inloggning för att komma åt dokumenten, vänligen kontakta oss i styrelsen på mailadress nedan om ni saknar åtkomst. 

Notera även korrigering av beräkning på sida 2 i årsredovisning, denna är publicerad separat då dokumenten är digitalt signerade för att garantera korrekthet. 

Tack för en bra stämma och vi ser fram emot kommande arbete tillsammans. 

info@marklandet.se