Ytterligare en årsstämma den 21 oktober kl. 18.00

P.g.a. flytt från samfälligheten är redovisningsansvarigposten åter ledig. Om ingen i samfälligheten kan ta över posten kommer den läggas ut externt vilket medför att avgiften höjs. Tid och plats för mötet blir den 21 oktober kl 18.00 på gräset vid lekplatsen.