Vårens städvecka blir v19 (4-10 maj)

För att undvika onödig smittorisk har styrelsen beslutat att vi ska ha en städvecka istället för gemensam städdag. Under vecka 19 tar varje hushåll istället hand om sitt område. Områdena finns markerade i gräsklippningskartan under dokument.