Styrelsemöte den 29 januari

Årets första möte för styrelsen sker tisdagen den 29 januari. Om det är något ni önskar att styrelsen lyfter, kontakta ordförande eller annan person i styrelsen.