Motioner till årsstämman 2020

a) Hyra en container för trädgårdsavfall som står permanent någonstans på området. b) Skapa en Facebook grupp för samfällighetens medlemmar för snabba frågor och kommentarer. T.ex. byte av gräsklippningsvecka, lån av parkeringsplats etc.