Moms på samfällighetsavgiften

Styrelsen informerar om att det från och med nästkommande faktura kommer finnas moms inkluderat i avgiften. Den totala kostnaden för avgiften är samma som tidigare.