Information kring inröstning av Redovisningsansvarig i Lövvivelns Samfällighet, styrelseåret 2020-2021

Efter konsultation med jurister på Villaägarna behövdes inte nytt årsmöte för att kunna använda Hans Svensson som Redovisningsansvarig under styrelseåret 2020-2021. Utdrag från konversationen: ”Om tanken bakom formulerings var att ”ta in någon utanför styrelsen” då ligger beslutet att ta in en medlem istället inom ramen för beslutet. Då krävs inget nytt stämmobeslut.”