Lövvivelns Facebook-grupp

Här kan den som vill vara med och se vad som händer på gården och kommunicera med andra hushåll. T.ex. kan man byta gräsklipparveckor eller låna parkeringsplats av varandra.
Gruppen är privat och endast hushåll i vår samfällighet kan vara med och läsa vad som skrivs.

https://www.facebook.com/groups/lovviveln