Extra årsstämma

Samling vid lekplatsen. Ta med en stol eller filt så sprider vi ut oss med lagom avstånd.

Vid den ordinarie årsstämman kunde inte beslut om posten redovisningsansvarig tas p.g.a. väldigt låg närvaro och att ingen i samfälligheten vill ta på sig rollen. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka kostnad för extern hantering av uppgifterna som den redovisningsansvarige utför.

Ett beslut för en extern hantering av rollen skulle innebära en betydande höjning av samfällighetsavgiften för samtliga hushåll.

I avvaktan på beslut kring punkt 11 i dagordningen har inte beslut om budgeten kunnat fastställas.

 

Din röst är viktig!