Nu finns alla dokument inför årstämman tillgängliga

Gå in på dokumentsidan för att hitta:

  • dagordning,
  • budget,
  • revisions- och förvaltningsberättelse
  • samt balans- och resultaträkning.

Dessa dokument är underlag till årstämman den 25 april. Det är alltid bra om man på förhand har tagit del av innehållet. Om det uppstår frågor så kan detta lyftas på årsstämman.