Nu finns alla dokument inför årsstämman tillgängliga

Gå in på dokumentsidan för att hitta:

  • dagordning,
  • budget,
  • revisions- och förvaltningsberättelse
  • samt balans- och resultaträkning.

Dessa dokument är underlag till årstämman den 7 juni. Det är alltid bra om man på förhand har tagit del av innehållet. Om det uppstår frågor så kan detta lyftas på årsstämman.