Årsstämma 2023

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsstämma. Plats: Kyrkan 19/4 kl. 19.00. Samfälligheten bjuder på fika och bulle!