Årsstämman 2022

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsstämma. Vi ses i Kyrkans hus kl. 19.00.