Årsstämman uppskjuten

På grund av den rådande hälsosituationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till Covid-19 (Corona) har styrelsen beslutat att skjuta fram Lövvivelns årsmöte som var planerat i april. Just nu har vi inget nytt datum, men vi återkommer när läget är lugnare. Att skjuta upp årsmötet pga av de särskilda omständigheter som nu råder, påverkar inte styret i samfälligheten. Nuvarande styrelse sitter kvar tills vi har möjlighet att genomföra vårt årsmöte. Ta hand om er!