Premium

Höstnytt

Nyfiken på vad vi i styrelsen arbetar med just nu och vad som händer framåt?

Vill med detta infoblad ge er i Gullpudrans samfällighet lite återkoppling om vad vi i styrelsen fokuserar på just nu samt vad vi jobbat med fram tills idag.

Investerings och förnyelseplan – arbetet är påbörjat och har inletts med besiktning av området. Vilket gjorts av en auktoriserad besiktningsman. Därefter kommer offerter tas in för att ge oss en riktning kring framtida kostnader för de åtgärder vi bör göra. Syftet med planen är att vi ska veta vilka kostnader som vi ser kommer i framtiden kring våra gemensamma ytor och fastigheter, samt vad som behöver göras när. Detta görs med ledning av denna plan som sedan kommer ligga till grund för framtida förändringar, underhåll och utveckling av samfällda ytor.

Förslag på investerings och förnyelseplan kommer presenteras på vårt nästa årsmöte vilka ni alla kommer få vara med och besluta kring vid detta tillfälle.

Fiberanslutning – en del dialog har förts med Stadsnätsbolaget i samband med deras kampanj i området. Mer arbete för styrelsens del blir det till våren när fiberdragningen ska planeras mer detaljerat och starta rent praktiskt.

Höststädning – vi överlämnar till varje fastighetsägare att hålla efter i höst och satsar istället på en rejäl "fixardag" till våren. En checklista för vad som behöver ses över och göras kommer tas fram till dess.

Parkeringsrutor – Färg har köpts in för att förnya samtliga linjemarkeringar på våra parkeringsytor vilket behöver ske så snart som möjligt. Tänk på att rengöra underlaget noga innan färgen målas på. Hoppas vi kan hinna med detta så snart asfalten torkar till.

Snöröjning – offert är intagen för ett eventuellt byte av entreprenör för vår snöröjning men inget klart ännu.

Hemsida – vi kommer under hösten/vintern arbeta fram en hemsida som ni alla kommer få tillgång till. Matnyttig information kommer finnas som är av vikt för oss som bor i en samfällighet. Sidan kommer också ge en enkel möjlig Information när sidan är startklar och ni kan gå in och kika på den återkommer vi med.

Biltrafik – vi måste vara rädda om varandra och våra barn i synnerhet. Därför undanbedes all fordonstrafik i området likaså parkering. Av- och pålastning är helt okej, men sen ställs bilen på anvisad plats eller i garage.