Städdag 28 oktober

Välkommen till städdag lördag 28:e okt, start kl 10

Följande är förslag på aktiviteter:

  • Buskage & grönytor: Kratta bort löv och skräp
  • Parkeringar: Rensa bort löv & ogräs, ta bort sly
  • Stugan: Städa av och kolla möbler, lampor mm
  • Runt lekplatsen: Ta bort sly och rensa diken

Föreningen tillhandahåller 2 containrar och visst städmaterial såsom räfsor, spadar m.m. Medtag gärna sekatör, skottkärra, arbetshandskar el.dyl för eget bruk då föreningen har begränsat med redskap

Obs, tänk på att bara kasta organiskt material
(löv, gräs & grenar) i containrarna:

  • inga plastsäckar eller plastmöbler/leksaker
  • inget tryckimpregnerat eller målat trä
  • inga metallföremål, cement, glas eller asfalt

Kulladal 40 år

Istället för korvgrillning träffas vi uppe vid stugan och äter en varm soppa med bröd och tar en kopp kaffe med dopp.

Välkomna!

Styrelsen för Kullaskogens Samfällighetsförening