Sopsortering

Regler som gäller vid sopstationerna.

Sopsortering

Vi sorterar våra sopor och vårt avfall på våra tre sop- och sorter-stationer som finns utplacerade utmed Rektangelvägen. Hushållssopor i kärl för kompostering övrigt brännbart. På mellersta stationen finns kärl för återvinning av förpackningar glas- metall-, pappers-, plastförpackningar och tidningar. I containerförråden finns boxar för återvinning av små batterier, glödlampor, lågenergilampor och lysrör. Grovsopor och miljöfarligt avfall måste Du/Ni själva transportera till någon av kommunens sorter-gårdar.