Parkering

Parkeringsregler på området.

Parkering

Undvik i möjligaste mån att köra bil eller annat motorfordon inne på området. All fordonstrafik skall ske med krypfart och med största försiktighet. Det är tillåtet att köra in med bil till fastigheten för in- och urlastning av tyngre och skrymmande gods. Därefter skall bilen alltid köras ut till de markerade parkeringsytorna. Det är förbjudet att parkera inne på områdets körbara gång- och cykelvägar eller vändplatser. Besökande skall alltid parkera sin/sina bilar på parkeringsplatserna vid Rektangelvägen.