Nycklar till din nya garageport

Information om hur nycklarna till din nya port fungerar

IVERN:s Samfällighet - PM – Garageportar.

Ditt garage har nu försetts med ny garageport. Du kan nu använda garaget som tidigare.
I ett senare skede kommer träkonstruktionen, som porten är monterad i, att kläs in med plåt.
Detta jobb utförs utan att portarna behöver vara öppna. Vi hoppas att allt kommer fungera till
allas belåtenhet. En redovisning av portbytet kommer lämnas vid Årsstämman som med anled-
ning av pandemin kommer genomföras först under andra halvan av maj månad.

Lådan.
Du får nu en låda som innehåller;
2 st. Dosor att öppna Garageporten med.
2 st. Säkerhetsnycklar att användas om det blir strömavbrott.

Broschyr över porten från portleverantören.
Broschyr över motorn som driver port-hissen från motorleverantören.

Dosan.
Använd översta ”knappen” både då Du öppnar och då Du stänger porten.
(Då något kommer i vägen så vänder porten automatiskt och går upp igen. Kolla vad som tar emot.)

Säkergetsnyckel.
Förvara Säkerhetsnyckeln i Ditt nyckelskåp. Ej i garaget.
Nyckeln används då det är strömavbrott och dosan inte fungerar.
Mitt på garageporten finns ett nyckelhål för Din Säkerhetsnyckel.
Sätt i nyckeln och vrid om. Dra sedan ut kolven med vidhängande snöre.
Dra i snöret. Då frigör lås-spärren. Tryck sedan med händerna mitt på portens övre del.
Porten går lätt. Tryck upp garageporten i fullt öppet läge.
Återställ låsspärren genom att dra i låsspärren, som sitter på motorn, där snöret sitter fast.

Jordfelsbrytare.
Garageportsinstallationen förutsätter att eluttagen är kopplade via en jordfelsbrytare.
Om ett verktyg, motorvärmare, kupévärmare mm har dålig jordning utlöses jordfelsbrytaren.
Det är därför viktigt att Du inte stoppar i bristfälliga el-produkter i garagens el-uttag.
Om Du märker att Du förorsakat att jordfelsbrytaren löst ut, så se till att återställa den.
Det finns en jordfelsbrytare i varje garage-enhet. Oftast i anslutning till en tidigare el-central.
Jordfelsbrytaren är placerad i ett av garagen i Din ”länga”. Sök upp den personen och låna nyckeln.
Vi förväntar oss att detta inte kommer hända över huvud taget om alla har justa grejer som ansluts.

Problem.
Uppstår problem som Du inte själv kan lösa så lyssna med Dina grannar och försök att hjälpas åt.
Om problemet kvarstår så kontakta någon i styrelsen som hjälper Dig eller tar frågan vidare.
Löser vi inte problemet i IVERN:s Samfällighet så kontaktar vi leverantören, Garageportexperten.

Med vänliga hälsningar 2021-01-01

Styrelsen

Kontaktperson; Ola Friberg Rektangelvägen 108 Telefon 0766 14 53 83 E-post; ola.fri108@gmail.com