Garageportsutbyte

Viktigt meddelande till Samfällighetsföreningen IVERN:s medlemmar.

Föreningens styrelse har utifrån Årsstämmans fattade beslut och genomförd offert-upphandling beslutat att verkställa bytet av garageportar.

Det första momentet är genomfört. Ett kompletterande el-uttag har installerats i varje garage samt installation av en jordfelsbrytare i varje enskild garage-länga. Arbetet har flutit på enligt plan och samtliga fastighetsägare har varit tillmötesgående och följt utdelade anvisningar. Bra!

Kommande moment med montering av garageportarna ställer krav på oss fastighetsägare. Det är nu viktigt att Du som medlem/fastighetsägare medverkar med att följa nedanstå-ende anvisningar som ligger till grund för vår upphandling och entreprenörernas planering.

Montering av garage-portar kommer starta måndagen den 1 februari med början i etapp 3 (längst söder ut). Enligt Garageportexperten kalkylerar man med att hinna montera 4 – 5 garageportar om dagen. Här krävs flexibilitet och tålamod. 

DÄRFÖR  KRÄVS:
*Att samtliga fastighetsägare lämnar en garagenyckel i ett kuvert på vilket det framgår;
Namn på kontaktperson, Mobiltelefonnummer, Adress och nummer på garaget.
Kuvertet lämnas till Ola Friberg Rektangelvägen 108 senast den 28 januari.

*På detta blads baksida framgår vilka två dagar som Ert garage planeras få ny port.
Om det krävs större flexibilitet kommer inlämnad nyckel att användas.
Om tidsplanen tvingas korrigeras kommer nytt schema delas ut i brevlådorna.

*På angivna datum, klockan 07.00 ska Ert Garage vara öppet (ej låst) och tomt (ingen bil) samt vara fritt och tillgängligt 3 meter in från nuvarande garageport.
Inget material eller utrustning får finnas på varken golv, väggar eller i tak.
Alternativ parkering hänvisas till områdets parkeringsplatser och Rektangelvägen.

*Så snart montaget är klart kommer den elektroniska port-öppnaren att lämnas ut.
Varje fastighet får två dosor och säkerhetsnycklar. Fler dosor kan beställas senare.


Frågor och synpunkter hänvisas till Ola Friberg Rektv. 108   Tel. 0766 145383.

2021-01-20

Styrelsen

 

Här kan Ni se vilka dagar som planeras för port-byte i Ert garage.
Fastighetsnumren är ine helt i kronologisk ordning.
Monteringen kommer göras utifrån portarnas placering.
Garaget ska angivna dagar va öppet (ej låst) och tomt (ingen bil).
Fri arbetsyta 3 meter in från nuvarande port.
Nr. Dagar Nr. Dagar Nr. Dagar
2 1-feb. 68 12 och 13 feb 134 24 och 25 feb
4 1 och 2 feb 70 12 och 13 feb 136 25 och 26 feb
6 1 och 2 feb 72 15 och 16 feb 138 25 och 26 feb
8 2 och 3 feb 74 15 och 16 feb 140 25 och 26 feb
10 2 och 3 feb 76 15 och 16 feb 142 25 och 26 feb
12 2 och 3 feb 78 15 och 16 feb 144 26 feb, 1 mars
14 2 och 3 feb 80 16 och 17 feb 146 26 feb, 1 mars
16 3 och 4 feb 82 16 och 17 feb 148 26 feb, 1 mars
18 3 och 4 feb 84 16 och 17 feb 150 26 feb, 1 mars
48 3 och 4 feb 114 16 och 17 feb 180 1 och 2 mars
50 3 och 4 feb 116 17 och 18 feb 182 1 och 2 mars
52 4 och 5 feb 118 17 och 18 feb 184 1 och 2 mars
54 4 och 5 feb 120 17 och 18 feb 186 1 och 2 mars
56 4 och 5 feb 122 17 och 18 feb 188 2 och 3 mars
62 4 och 5 feb 88 18 och 19 feb 152 2 och 3 mars
60 5 och 6 feb 86 18 och 19 feb 154 2 och 3 mars
58 5 och 6 feb 90 18 och 19 feb 156 2 och 3 mars
46 5 och 6 feb 92 18 och 19 feb 158 3 och 4 mars
44 5 och 6 feb 94 19 och 20 feb 160 3 och 4 mars
42 8 och 9 feb 96 19 och 20 feb 162 3 och 4 mars
40 8 och 9 feb 98 19 och 20 feb 164 3 och 4 mars
20 8 och 9 feb 100 19 och 20 feb 166 4 och 5 mars
22 8 och 9 feb 102 22 och 23 feb 190 4 och 5 mars
24 9 och 10 feb 104 22 och 23 feb 170 4 och 5 mars
26 9 och 10 feb 106 22 och 23 feb 172 4 och 5 mars
28 9 och 10 feb 108 22 och 23 feb 174 5 och 6 mars
30 9 och 10 feb 110 23 och 24 feb 176 5 och 6 mars
32 10 och 11 feb 112 23 och 23 feb 178 5 och 6 mars
34 10 och 11 feb 124 23 och 24 feb 168 5 och 6 mars
36 10 och 11 feb 126 23 och 24 feb 192 8 och 9 mars
38 10 och 11 feb 128 24 och 25 feb 194 8 och 9 mars
64 12 och 13 feb 130 24 och 25 feb    
66 12 och 13 feb 132 24 och 25 feb