Garagen

Regler som gäller vid garagen.

Garagen

Garaget skall användas till det ändamål de är byggda för. En normalstor bil ska alltid kunna köras in i garaget utan hinder. Portarna skall alltid vara låsta för att förhindra att barn kan ta sig in i garagen och riskera att klämma sig av vipportarna, och för att förhindra stölder av bilar och däck. Nyttjaren skall själv sköta visst underhåll t.ex. kontroll, justering, smörjning av porten och lås. Garagen får inte användas som förråd. Brandfarliga gaser som Gasol är absolut förbjudet att förvara i gemensamhetsgaragen. Laddning av alla slags fordon med el eller elhybrider får inte laddas i garagen. All tvätt av fordon vid garagen, parkeringen, gång- och cykelvägar är förbjuden.