Medlemsavgift för boende i Samfälligheten Fåraherden

Medlemsavgift för boende i Samfälligheten Fåraherden läggs fram som ett budgetförslag och beslutas på årsstämma (av medlemmarna) som normalt sker på våren under Mars månad innevarande år. Medlemsfakturor skickas ut till respektive hushåll fyra gånger per år runt den 20:e i aktuell månad där fakturan skall vara betald. Följande förfallodatum gäller inom samfälligheten när det gäller fakturabetalning: 28/2 (Medlemsavgift från föregående år inkluderat vattenavläsning och justering av vattenkostnad), 31/5 (Ny medlemsavgift baserat på den budget som godkännes på årsstämman), 31/8 samt 30/11. Medlemsavgiften består av gemensamma kostnader för Samfälligheten såsom, Vatten och Sopor, Elförbrukning inom området, TV och Bredbandsavgift för de gruppavtal föreningen tecknat enligt stämmobeslut.