Trädgårdsavfall i slänten förbjudet!

2016-06-19

På årsmötet beslutades att tömning av trädgårdsavfall och trädgrenar m.m. i slänten inte får förekomma längre.

Detta på grund av att det är förbjudet i Lerums kommun att slänga trädgårdsavfall på detta sätt och det skall lämnas på återvinningsstationen Hultet.

Styrelsen uppmanar er att följa detta, annars kan föreningen drabbas av stora böter för nerskräpning och tippning på annans mark.

 

Vi efterlyser även selen som vi använder till takarbeten, tacksamt om den lämnas tillbaka till någon i styrelsen, till Roland Rosell nr 243 eller läggs i garaget.

 

Ha nu en go sommar!!

/Styrelsen